Skip to main content English

In Vitra - slovenský preklad

In Vitra – Integrovaná virtuálna a tradičná anatómia

Mit Virtual-Reality-Brillen gelingt der Durchblick in die Anatomie


Projekt In Vitra je impulzom na Lekárskej univerzite vo Viedni a vzdelávacích inštitúcií v inovačnej oblasti Východného Rakúska / Západného Slovenska, ktorého cieľom je optimalizovať teoretické a klinicky asociované anatomické metódy výučby pridaním využitia virtuálnej reality (VR).

  Linka na web stránku projektu u partnera projektu:  Univerzita Komenského Bratislava

In Vitra je cezhraničný projekt EÚ Lekárskej univerzity Viedeň a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LFUK) Bratislava, financovaný z prostriedkov Interreg Slovensko-Rakúsko - Európsky fond regionálneho rozvoja. Tieto dve univerzity spoločne nakúpia hardvérové ​​a softvérové ​​komponenty VR, vytvoria a vymieňajú si príslušné know-how a vyvinú vhodné formáty výučby, ktoré budú integrované do učebných osnov študentov medicíny. Nová infraštruktúra výučby zmodernizuje a ďalej skvalitní vyučovacie metódy v lekárskych a medicínskych profesiách v regióne východného Rakúska a západného Slovenska. Projekt preto podporuje aj Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu, mesto Viedeň a viaceré miestne univerzity aplikovaných vied (Fachhochschulen).
 


In Vitra sa zameriava na anatomickú výučbu a rozpracovanie anatomických poznatkov v oblasti predklinického a klinického štúdia. Špecifickým cieľom je pomôcť študentom pochopiť a prijať trojrozmerné ľudské štruktúry, ako aj ich vrstvy a pozície rýchlejšie a jednoduchšie zavedením metód výučby VR. Preto boli vytvorené zariadenia pre asistovanú VR-samoštúdium a boli vyvinuté, testované, hodnotené a integrované do učebných osnov oboch univerzít inovatívne koncepty pre VR-asistovanú výučbu v malých skupinách. Boli vyvinuté nové formáty anatomického vyučovania, kombinácia skutočných a virtuálnych predmetov.

Projekt sa začal v roku 2020 a skončí sa v decembri 2022. Infraštruktúra VR a nové vyučovacie formáty vyvinuté prostredníctvom projektu In Vitra poskytnú základ pre komplexný koncept digitalizácie. Toto sa bude v nasledujúcich rokoch ďalej rozširovať, neustále zdokonaľovať a zavádzať tak, aby dopĺňalo pitevné postupy na skutočných objektoch.